Categories
Thông Tin Quảng Nam

CƠ QUAN HÀNH CHÍNH TỈNH QUẢNG NAM

 

 

UBND tỉnh Quảng Nam
UBND tỉnh Quảng Nam

Table of Contents

1. Thườnng trực tỉnh ủy Quảng Nam

  Tên cơ quan: Tỉnh ủy Quảng Nam

  Ðịa chỉ  : 24 Nguyễn Chí Thanh- Tam Kỳ- Quảng Nam

  Ðiện thoại : 0235 3 852 409

  Fax: 0235 3 812 055

  Website  :tinhuyquangnam.vn

  Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Quyết định và chịu trách nhiệm về công tác tổ chức và cán bộ. Từ đó quản lý theo phân cấp quản lý cán bộ. Ngoài ra còn giải quyết các vấn đề về giải thể, chia tách, sáp nhập và thành lập mới các ban của Tỉnh ủy.

2 – tt hđnd tỉnh Quảng Nam

  Tên cơ quan: Thanh tra tỉnh Quảng Nam

  Ðịa chỉ  : Số 52 Hùng vương – Thành phố Tam Kỳ

  Ðiện thoại : 0235.3859155

  Fax: 0235.3858610

  Website  : thanhtra.quangnam.gov.vn

  Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Là nơi thực hiện các công tác thanh tra. Đồng thời hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch của Thanh tra huyện, Thanh tra sở.

3 – văn phòng hđnd tỉnh Quảng Nam

Cơ quan hành chính
Cơ quan hành chính

  Tên cơ quan: văn phòng hội đồng nhân dân tỉnh quảng nam

  Ðịa chỉ  : 62 Hùng Vương – TP.Tam Kỳ – Quảng Nam

  Ðiện thoại : 0510.3704090

  Website  : dbnd.quangnam.gov.vn

  Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Tiếp nhận và xử lý kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo của cơ quan, tổ chức, công dân gửi đến Hội đồng nhân dân. Phối hợp với cơ quan để tiếp xúc cử tri để tổng hợp ý kiến, nguyện vọng của nhân dân.

4 – văn phòng tỉnh ủy Quảng Nam

  Tên cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

  Ðịa chỉ  : 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam

  Ðiện thoại : 02353.852739

  Fax: 02353.852748

  Website  : vpubnd.quangnam.vn

  Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Là nơi giúp Ủy ban nhân dân tỉnh về các kế hoạch công tác, quản lý văn thư – lưu trữ và công tác quản trị nội bộ.

5 – ban dân vận Quảng Nam

Cơ quan hành chính
Cơ quan hành chính

  Tên cơ quan: Đảng bộ tỉnh Quảng Nam

  Ðịa chỉ  : 16 – Trần Quý Cáp – Tam Kỳ – Quảng Nam

  Ðiện thoại : 0235.3995963

  Website  : quangnam.dcs.vn

  Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Có chức năng giúp Tỉnh uỷ nghiên cứu, đề xuất, kiểm tra thực hiện các chủ trương đó. Đồng thời với các hoạt động vận động quần chúng.

6 – ban kt&ns

  Tên cơ quan: Ban kinh tế và ngân sách thuộc Văn phòng hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam.

  Địa chỉ: 62 Hùng Vương – TP Tam Kỳ – Quảng Nam

  Điện thoại : 0235.3852731

  Website  : dbnd.quangnam.gov.vn

  Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Là nơi quản lý các chính sách thu chi, quản lý đầu tư xây dựng của tỉnh.

7 – ban tổ chức Quảng Nam

–     Tên cơ quan: Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam

–     Ðịa chỉ  : số 102 đường Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

–     Ðiện thoại : 0235.3811.992 – 0235.3852.703 – 0905.914.600 – 0911.421.444

–     Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Thực hiện các kỳ thi tuyển dụng công chức cho các tổ chức, ban ngành của cơ quan nhà nước.

8 – Ban văn hóa xã hội trực thuộc Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam.

–     Tên cơ quan: Ban văn hóa xã hội trực thuộc Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam.

–     Ðịa chỉ  : 8 Trần Hưng Đạo, Phường Tân Thạnh, Tam Kỳ, Quảng Nam

–     Ðiện thoại : 0235.3852731

–     Website  : hdnd.quangnam.gov.vn

–     Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Chuyên quản lý, lên kế hoạch các chương trình văn hóa và xã hội tại tỉnh nhà. Đưa ra các chính sách hỗ trợ để phát triển văn hóa vùng miền của Quảng Nam.

9 – ban pháp chế VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

–     Tên cơ quan: Ban pháp chế thuộc VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

–     Ðịa chỉ  : 62 Hùng Vương – TP Tam Kỳ – Quảng Nam

–     Ðiện thoại : 0235.3852731

–     Website  : dbnd.quangnam.gov.vn

–     Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Chịu trách nhiệm thi hành Hiến pháp và pháp luật, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

10 – ban tuyên giáo tỉnh ủy trực thuộc Đảng bộ tỉnh quảng nam.

–     Tên cơ quan: Ban tuyên giáo tỉnh ủy trực thuộc Đảng bộ tỉnh quảng nam.

–     Ðịa chỉ  : 16 – Trần Quý Cáp – Tam Kỳ – Quảng Nam

–     Ðiện thoại : 0235.3995963

–     Website  : quangnam.dcs.bvn

–     Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Thực hiện các công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tuyên truyền lý luận chính trị. Đồng thời xuất bản báo chí, văn hoá, văn nghệ và biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương.

11 – ủy ban kiểm tra tu quảng nam

–     Tên cơ quan: Ủy ban kiểm tra trung ương thuộc quản lý của Trung ương

–     Ðịa chỉ  : Tòa soạn: Số 4, ngõ Nguyễn Cảnh Chân, Ba Đình, Hà Nội

–     Ðiện thoại : 080 43094 – 080 45334

–     Website  : ubkttu.vn

–     Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Kiểm tra, giám sát thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ Đảng. Qua đó, hướng dẫn và tổ chức các cơ quan có liên quan thực hiện thi hành kỷ luật trong Đảng.

12 – bộ phận tt bcđ tw6 Ban chỉ đạo trung ương về chống tham nhũng thuộc Ban nội chính trung ương.

–     Tên cơ quan: Ban chỉ đạo trung ương về chống tham nhũng thuộc Ban nội chính trung ương.

–     Ðịa chỉ  : Tòa nhà A4, phố Nguyễn Cảnh Chân, Ba Đình, Hà Nội.

–     Ðiện thoại : 080.43294

–     Website  : noichinh.vn

–     Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Thảo luận và quyết định các nội dung, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng.

13 – đảng ủy dân chính đảng Quảng Nam

–     Tên cơ quan: Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh quảng nam.

–     Ðịa chỉ  : Số 115 Hùng Vương, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

–     Ðiện thoại : 02353 852 614

–     Website  : dukquangnam.org.vn

–     Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Đồng thời đề xuất của giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trong Khối.

ban dân tộc tỉnh Quảng Nam

–     Tên cơ quan: Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam

–     Ðịa chỉ  : Số 09, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

–     Ðiện thoại : 0235 3 812 277

–     Fax: 0235 3 852 720

–     Website  : bandantoc.quangnam.gov.vn

–     Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Quản lý công tác dân tộc ở địa phương. Đồng thời, hướng dẫn, kiểm tra vận động các đồng bào dân tộc đi theo đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước.

ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh quảng nam.

–     Tên cơ quan: Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh quảng nam.

–     Ðịa chỉ  : 30 Hùng Vương, Thị xã Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

–     Ðiện thoại / fax : 0510.3859869

–     Website  : bqlkcn.quangnam.gov.vn

–     Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Quản lý và tổ chức thực cung ứng dịch vụ hành chính công có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh cho nhà đầu tư trong khu công nghiệp.

ban thi đua – khen thưởng Sở nội vụ tỉnh quảng nam

–     Tên cơ quan: Ban thi đua khen thưởng thuộc Sở nội vụ tỉnh quảng nam

–     Ðịa chỉ  : 62 Hùng Vương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam

–     Website  : tdkt.sonoivu.quangnam.gov.vn

–     Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:  Là nơi tổ chức công tác thi đua, khen thưởng của mọi cơ quan, lĩnh vực có liên quan.

ban tôn giáo Sở nội vụ Quảng Nam

–     Tên cơ quan: Ban tôn giáo thuộc Sở nội vụ Quảng Nam

–     Ðịa chỉ  : 1 Nguyễn Chí Thanh, Phường Tân Thạnh, Tam Kỳ, Quảng Nam

–     Website  : noivuqnam.gov.vn

–     Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:  Là cơ quan giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về lĩnh vực tôn giáo.

bảo hiểm xã hội tỉnh quảng nam.

–     Tên cơ quan: Bảo hiểm xã hội tỉnh quảng nam.

–     Ðịa chỉ  : số 108 Trần Quý Cáp, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

–     Ðiện thoại : 0235.3852903

–     Fax: 0235.3828049

–     Website  : quangnam.baohiemxahoi.gov.vn

–     Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; bảo hiểm thất nghiệp; quản lý và sử dụng các quỹ bảo hiểm theo đúng pháp luật.

bch bộ đội biên phòng

–     Tên cơ quan: Bộ Chỉ Huy Bộ Đội Biên Phòng Tỉnh Quảng Nam

–     Ðịa chỉ  : 02 Hùng Vương, Phường Tân Thạnh, Tam Kỳ, Quảng Nam

–     Ðiện thoại : 0510 852 774

–     Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Thực hiện các chức năng trinh sát, phòng chống ma túy và tội phạm, hậu cần.

bệnh viện đa khoa

–     Tên cơ quan: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam

–     Ðịa chỉ  :  01 Nguyễn Du. thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

–     Ðiện thoại : 0235 3 851 429

–     Website  : bvdkquangnam.vn

–     Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Là nơi chăm sóc sức khỏe, điều trị các bệnh cho bệnh nhân tại các quận huyện tại tỉnh Quảng Nam.

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam

–     Tên cơ quan: Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam

–     Ðịa chỉ  : Phường Tân Thạnh, Tam Kỳ, Quảng Nam

–     Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Chức năng chỉ đạo trực tiếp công tác quốc phòng, quân sự địa phương trên địa bàn. Đồng thời trực tiếp chỉ huy lực lượng vũ trang địa phương trên các mặt xây dựng và hoạt động tác chiến.

bưu điện

–     Tên cơ quan: Bưu điện tỉnh Quảng Nam

–     Ðịa chỉ  : 1 Trần Phú, Phường Tân Thạnh, Tam Kỳ, Quảng Nam

–     Ðiện thoại : 0235 3812 222

–     Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Có chức năng hoạt động sản xuất kinh doanh và phục vụ chuyên ngành Viễn thông – Công nghệ thông tin. Cụ thể là kinh doanh dịch vụ quảng cáo, dịch vụ lắp đặt, bảo dưỡng các công trình viễn thông.

chi cục kiểm lâm

–     Tên cơ quan: chi cục kiểm lâm tỉnh quảng nam.

–     Ðịa chỉ  : 77 Trần Qúy Cáp – P. Tân Thạnh – TP. Tam Kỳ – Quảng Nam

–     Ðiện thoại : 0235.3.813578

–     Website  : chicuckiemlam.snnptnt.quangnam.gov.vn

–     Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Quản lý về lâm nghiệp, phát triển rừng. Tất cả phải bảo đảm chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

công an tỉnh

–     Tên cơ quan:  Công an tỉnh Quảng Nam.

–     Ðịa chỉ  : 19 Trần Hưng Đạo – Tam Kỳ – Quảng Nam

–     Ðiện thoại : 0235 8 525 294

–     Fax:  0235 852 575

–     Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Thực hiện bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

cục hải quan

–     Tên cơ quan: Cục Hải quan Quảng Nam

–     Ðịa chỉ  : Đường Lê Thánh Tông, phường An phú Tam Kỳ

–     Ðiện thoại : 0235 2 225 555

–     Website  : haiquanquangnam.gov.vn

–     Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Thực hiện các thủ tục Hải quan. Đồng thời kiểm tra, giám sát đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

cục thống kê

–     Tên cơ quan: Cục thống kê tỉnh quảng nam.

–     Ðịa chỉ  : 106 Trần Quý Cáp, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

–     Ðiện thoại : (0510) 3852492

–         Fax : (0510) 3812173

–     Website  : www.qso.gov.vn

–     Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:  Là nơi biên soạn, xuất bản niên giám thống kê và các sản phẩm thống kê khác. Quản lý và thực hiện công bố, cung cấp thông tin thống kê theo quy định của pháp luật.

cục thuế

–     Tên cơ quan: Cục thuế Quảng Nam

–     Ðịa chỉ  : 594 Hùng Vương, Phường An Sơn, Tam Kỳ, Quảng Nam

–     Ðiện thoại : 0235 3852 536

–     Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Chuyên quản lý các khoản thu nội địa trong tỉnh. Bao gồm: thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước.

đảng ủy khối doanh nghiệp

–     Tên cơ quan: đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh quảng nam.

–     Ðịa chỉ  : 52 Hùng Vương – Tp. Tam Kỳ – Quảng Nam

–     Ðiện thoại : 0235.3825115

–     Fax: 0235.3825221

–     Website  : dukdnqnam.qti.vn

–     Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc hình thành, phát triển và tháo dỡ các khó khăn có liên quan đến pháp luật.

điện lực quảng nam

–     Tên cơ quan: Công ty điện lực quảng nam.

–     Ðịa chỉ  : 05 Trần Hưng Đạo, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

–     Ðiện thoại : 0235 2220201

–     Website  : pcquangnam.cpc.vn

–     Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Chịu trách nhiệm sản xuất, phân phối, sửa chữa và bảo trì các mạng lưới điện tại tỉnh nhà.

kho bạc nhà nước

–     Tên cơ quan: Kho bạc nhà nước Quảng Nam

–     Ðịa chỉ  : 81 Hùng Vương, Phường Tân Thạnh, Tam Kỳ, Quảng Nam

–     Ðiện thoại :  0235 3812 539

–     Website  : kbnn.quangnam.gov.vn

–     Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Thực hiện quản lý nhà nước về quỹ ngân sách, tài chính. Thực hiện việc huy động vốn cho ngân sách nhà nước và cho đầu tư phát triển.

ngân hàng nhà nước

–     Tên cơ quan: ngân hàng nhà nước chi nhánh quảng nam

–     Ðịa chỉ  : 39 Trần Hưng Đạo, TânThạnh, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

–     Ðiện thoại : 05103859106

–     Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:  Là cơ quan phát hành tiền tệ, quản lý tiền tệ và tham mưu các chính sách liên quan đến tiền tệ cho Chính phủ Việt Nam.

sở tn – mt

  Tên cơ quan: Sở Tài nguyên và Môi trường.

  Ðịa chỉ  : 100 – Hùng Vương – TP.Tam Kỳ – tỉnh Quảng Nam

  Ðiện thoại : 0235 3 852 347

  Fax: 0235 3 852 354

  Website  : tnmtquangnam.gov.vn

  Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Sở Tài nguyên và Môi trường là nơi quản lý đất đai và các nguồn tài nguyên (nước, khoáng sản, địa chất, môi trường, khí tượng thuỷ văn). Đồng thời thực hiện đo đạc và các dịch vụ công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở.

thanh tra tỉnh

–     Tên cơ quan: Thanh tra tỉnh Quảng Nam

–     Ðịa chỉ  : 771 Phan Chu Trinh – Tp. Tam Kỳ – Quảng Nam

–     Ðiện thoại : 0235 3 859 155 – 0235 3 858 610

–     Website  : thanhtra.quangnam.gov.vn

–     Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Thực hiện công tác thanh tra về các chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi quản lý nhà nước của tỉnh.

tòa án nhân dân

–     Tên cơ quan: Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Nam

–     Ðịa chỉ  : 4 Nguyễn Chí Thanh, Phường Tân Thạnh, Tam Kỳ, Quảng Nam

–     Ðiện thoại :  0235 3859 233

–     Website  : toaanquangnam.gov.vn

–     Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Là cơ quan xét xử, có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người của công dân.

ubnd huyện đông giang

–     Tên cơ quan: Ủy ban nhân dân huyện Đông Giang

–     Ðịa chỉ  : Thị trấn Prao – Đông Giang – Quảng Nam

–     Ðiện thoại : 0235 3 898 513

–     Fax: 0235 3 898 233

–     Website  : vpubnddonggiang.gov.vn

–     Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Là nơi tiếp nhận và xử lý các vấn đề của nhân dân trong huyện Đông Giang về pháp luật.

ubnd huyện duy xuyên

–     Tên cơ quan: Ủy ban nhân dân huyện Duy Xuyên

–     Ðịa chỉ  : Thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

–     Ðiện thoại : 0234 3 877 529

–     Website  : duyxuyen.quangnam.gov.vn

–     Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Triển khai và thực hiện các chính sách, quy định của nhà nước vào xử lý yêu cầu của nhân dân tại huyện Duy Xuyên.

ubnd huyện nam giang

–     Tên cơ quan: Văn phòng huyện Nam Giang

–     Ðịa chỉ  : xã Cà Dy – Huyện Nam Giang – Tỉnh Quảng Nam

–     Ðiện thoại : 0235 3 792 271

–     Fax: 0235 3 792 330

–     Website  : namgiang.quangnam.gov.vn

–     Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu của nhân dân tại Nam Giang như giải quyết tranh chấp, chứng thực, cấp sổ hộ nghèo… và các vấn đề phát sinh khác.

ubnd huyện nam trà my

–     Tên cơ quan: Cơ quan huyện Nam Trà My

–     Ðịa chỉ  : xã Trà Mai, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam

–     Ðiện thoại : 0235 3 880 015

–     Fax: 0235 3 880 015

–     Website  : namtramy.gov.vn

–     Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Chịu trách nhiệm theo dõi, quản lý và xử lý các vấn đề về pháp luật như chứng giấy, các tranh chấp gia đình và xã hội. Đồng thời triển khai của chương trình của cấp tỉnh xuống nhân dân trong huyện Nam Trà My.

ubnd huyện phước sơn

–     Tên cơ quan: UBND huyện Phước Sơn

–     Ðịa chỉ  : số 38, đường Hồ Chí Minh, TT Khâm Đức

–     Ðiện thoại : 0235 3 881 595

–     Fax: 0235 3 881 255

–     Website  : phuocson.gov.vn

–     Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Tổ chức các chính sách hỗ trợ để nhân dân trong huyện Phước Sơn thuận lợi phát triển. Đồng thời giải quyết các vấn đề về pháp luật nhà nước.

ubnd huyện tây giang

–     Tên cơ quan: ubnd huyện tây giang

–     Ðịa chỉ  : Xã Atiêng, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam

–     Ðiện thoại : 0235.3796017

–     Fax: 0235.3796016

–     Website  : vvvtaygiang.gov.vn

–     Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Quản lý các hồ sơ, giấy tờ pháp lý về hộ khẩu, đất đai, thủ tục hành chính theo yêu cầu của nhân dân. Đồng thời triển khai các dự án của cấp tỉnh xuống huyện Tây Giang.

ubnd huyện tiên phước

–     Tên cơ quan: Cơ quan huyện Tiên Phước

–     Ðịa chỉ  : Văn phòng UBND Huyện Tiên Phước – Thị trấn Tiên Kỳ – Huyện Tiên Phước – Tỉnh Quảng Nam.

–     Ðiện thoại : 84) 0235 884 332 – (84) 0235 884 294

–     Fax: (84) 0235 884 332 – (84) 0235 884 294

–     Website  : tienphuoc.gov.vn

–     Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Mọi yêu cầu của nhân dân huyện Tiên Phước sẽ được giải quyết tại UBND huyện. Đồng thời tiếp nhận và xử lý thỏa đáng các tranh chấp.

ubnd thành phố hội an

–     Tên cơ quan: ubnd thành phố hội an

–     Ðịa chỉ  : 09 Trần Hưng Đạo- Thành phố Hội An- Quảng Nam

–     Ðiện thoại : 0235 3 861 206

–     Fax: 0235 3 862 575

–     Website  : hoian.gov.vn

–     Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Triển khai các chương trình của cấp tỉnh xuống nhân dân thành phố Hội An. Đồng thời tiếp nhận và xử lý mọi vướng mắc, mọi vấn đề có liên quan đến thủ tục pháp lý.

viện kiểm sát nhân dân

–     Tên cơ quan: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh quảng nam.

–     Ðịa chỉ  : 08 Nguyễn Chí Thanh, Phường Tân Thạnh, Tam Kỳ, Quảng Nam

–     Ðiện thoại : 0235 3859 256

–     Website  : vksquangnam.gov.vn

–     Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Thực hiện quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.

BQL Khu kinh tế mở Chu Lai

  Tên cơ quan: ban quản lý khu kinh tế mở chu lai

  Ðịa chỉ  : Đường Lê Thánh Tông, phường An Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

  Ðiện thoại : 0235 3 812 842 – 02353.812.849

  Fax: 0235 3 812 842

  Website  : Chulai.quangnam.gov.vn

  Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Quản lý và tổ chức thực hiện dịch vụ hành chính liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh cho các nhà đầu tư trong khu kinh tế.

Sở văn hóa thể thao và Du lịch quảng nam

–     Tên cơ quan: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam

–     Ðịa chỉ  : Số 02-Trần Phú-TP. Tam Kỳ- Quảng Nam

–     Ðiện thoại : 0235 3 831 686

–     Website  : vhttdlqnam.gov.vn

–     Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Thông qua sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh để đảm bảo sự thống nhất ngành Văn hóa, Thể dục thể thao, Du lịch.

Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam

–     Tên cơ quan: Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam

–     Ðịa chỉ  : 8 Trần Phú – Thành phố Tam Kỳ – tỉnh Quảng Nam

–     Ðiện thoại : 0235 3 811 337

–     Fax: 0235 3 812 247

–     Website  : quangnam.edu.vn

–     Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Chịu trách nhiệm và có quyền hạn trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Cụ thể là: đưa ra tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ.

Sở Giao thông vận tải

–     Tên cơ quan: Sở Giao Thông Vận Tải Tỉnh Quảng Nam

–     Ðịa chỉ  : 12 Trần Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam

–     Ðiện thoại : 0235 852 372

–     Fax: 0235 3 812 372

–     Website  : sgtvtqnam.gov.vn

–     Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Thực hiện quản lý về lĩnh vực giao thông trên địa bàn tỉnh. Cụ thể là đường bộ và đường thuỷ nội địa.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

–     Tên cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam

–     Ðịa chỉ  : 02 Trần Phú, Tp Tam Kỳ, Quảng Nam

–     Ðiện thoại : 0235 3 810 394

–     Fax: 3.810396

–     Website  : dpiqnam.gov.vn

–     Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Tham gia nghiên cứu, cải cách các thủ tục hành chính liên quan đến xây dựng hệ thống thông tin, dữ liệu; ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động chuyên môn của phòng.

Sở Khoa học & Công nghệ

–     Tên cơ quan: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Nam

–     Ðịa chỉ  : 54 – Hùng Vương – TP Tam Kỳ

–     Ðiện thoại : 0235 3 852 649

–     Fax: 0235 3 852 649

–     Website  : skhcnquangnam.goc.vn

–     Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Thực hiện các hoạt động về: khoa học công nghệ, đo lường chất lượng và công nhận quyền sở hữu trí tuệ.

Sở Lao động-Thương binh & XH

–     Tên cơ quan: Sở lao động, thương binh và xã hội tỉnh Quảng Nam.

–     Ðịa chỉ  : số 11, đường Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

–     Ðiện thoại : 0235 3 852 514

–     Fax: 0235 3 812 392

–     Website  : sldtbxh.quangnam.gov.vn

–     Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Tham gia vào các hoạt động giải pháp về việc làm, chính sách phát triển thị trường lao động, khen thưởng người có công, các chính sách bảo hộ an toàn cho người lao động.

Sở Ngoại vụ

–     Tên cơ quan: Sở Ngoại vụ Quảng Nam

–     Ðịa chỉ  : 56 Hùng Vương – Tam Kỳ – Quảng Nam

–     Ðiện thoại : 84. 0235.3810142

–     Fax: 84. 0235.3819729

–     Website  : ngoaivuquangnam.gov.vn

–     Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Thực hiện tham mưu và quản lý về đối ngoại và biên giới lãnh thổ quốc gia.

Sở Nội vụ

–     Tên cơ quan: Sở nội vụ tỉnh Quảng Nam.

–     Ðịa chỉ  : 268 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

–     Ðiện thoại : 02353.813576.

–     Fax: 0235 3 852 893

–     Website  : noivuqnam.gov.vn

–     Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Đây là nơi thực hiện quản lý về tổ chức bộ máy; biên chế cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước, địa giới hành chính tổ phi Chính phủ; tôn giáo; thi đua-khen thưởng.

Sở Nông nghiệp & PT Nông thôn

–     Tên cơ quan: Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam

–     Ðịa chỉ  : 119 Hùng Vương- Tam Kỳ, Quảng Nam

–     Ðiện thoại : 0235 3 852 479 (gọi trong giờ làm việc) – 0235 3 852 480 (gọi ngoài giờ làm việc).

–     Fax: 0235 3 852 629

–     Website  : snnptnt.quangnam.gov.vn

–     Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Thực hiện quản lý nông lâm nghiệp, diêm nghiệp; thuỷ sản; thuỷ lợi và phát triển nông thôn. Đồng thời thực hiện phòng, chống lụt, bão đảm bảo an toàn trong nông nghiệp.

Sở Tài chính

–     Tên cơ quan: Sở Tài chính Quảng Nam

–     Ðịa chỉ  : 102 Trần Qúy Cáp- Tam Kỳ- Quảng Nam

–     Ðiện thoại : 0235 3 811 077

–     Website  : stcqnam.gov.vn

–     Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Ban hành các Quyết định, Chỉ thị về quản lý lĩnh vực tài chính ở địa phương. Trình bày các kế hoạch về tài chính phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Sở Xây dựng

–     Tên cơ quan: Sở Xây dựng

–     Ðịa chỉ  : 11 Trần Qúy Cáp, TP Tam Kỳ, Quảng Nam

–     Ðiện thoại : 0235 8 522 712 – 0235 812 085

–     Fax: 0235 3 852 712

–     Website  : xdqnam.gov.vn

–     Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Thực hiện quản lý về xây dựng, kiến trúc và quy hoạch xây dựng, các hạ tầng kỹ thuật tại khu công nghiệp và khu kinh tế. Và các dịch vụ khác về bất động sản.

Sở Y tế

–     Tên cơ quan: Sở Y tế Quảng Nam

–     Ðịa chỉ  : 15 Trần Hưng Đạo- Tam Kỳ- Quảng Nam

–     Ðiện thoại : 0235 3 852 708

–     Website  : soyteqnam.gov.vn

–     Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Quản lý về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân. Cụ thể là trong các chương trình y tế dự phòng; khám, chữa bệnh; phục hồi chức năng; y dược học cổ truyền; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; an toàn vệ sinh thực phẩm; trang thiết bị y tế; dân số; bảo hiểm y tế.

Sở Công Thương

–     Tên cơ quan: Sở Công thương Quảng Nam

–     Ðịa chỉ  : 7 Trần Hưng Đạo, Phường Tân Thạnh, Tam Kỳ, Quảng Nam

–     Ðiện thoại : 0235 3 852 641

–     Fax: 0235 859 130

–     Website  : quangnamtrade.com.vn

–     Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về: cơ khí; luyện kim; điện; năng lượng mới; hóa chất và các vật liệu nổ trong công nghiệp. Đồng thời thực hiện các chiến dịch xúc tiến thương mại.

Sở Tư pháp

–     Tên cơ quan: Sở Tư pháp Quảng Nam

–     Ðịa chỉ  : 06 Nguyễn Chí Thanh- Tam Kỳ- Quảng Nam

–     Ðiện thoại : 0235 3 852 244

–     Website  : sotuphapqnam.gov.vn

–     Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Thực hiện thi hành các văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; công chứng; chứng thực. Đồng thời kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật. Trình bày các kế hoạch để cải cách tư pháp và hành chính tỉnh.

BQL Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm

–     Tên cơ quan: BQL Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm

–     Ðịa chỉ  : 02 Nguyễn Dục- Tam Kỳ- Quảng Nam

–     Ðiện thoại : 0235 3 911 066

–     Website  : culaochammpa.com.vn

–     Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Quản lý, bảo vệ Khu Bảo tồn biển. Được tiến hành các hoạt động nghiên cứu, điều tra, khảo sát để thực hiện phòng, ngừa ô nhiễm, dịch bệnh, điều tra, theo dõi diễn biến tài nguyên thiên nhiên, hệ sinh thái.

Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ

–     Tên cơ quan: Ban Vì Sự Tiến Bộ Phụ Nữ tỉnh Quảng Nam

–     Ðịa chỉ  : Đường 24/3, Phường An Xuân, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

–     Ðiện thoại : (0235) 3.825.054

–     Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Thực hiện tuyên truyền, tập huấn về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Triển khai các chính sách pháp luật về Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình. Qua đó, thúc đẩy tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới.

Sở thông tin và truyền thông

–     Tên cơ quan: Sở thông tin và truyền thông tỉnh quảng nam.

–     Ðịa chỉ  : số 50 đường  Hùng Vương Tam Kỳ Quảng Nam

–     Ðiện thoại : 0235 3 811 758

–     Fax: 0235 3 811 759

–     Website  : dptqnam.gov.vn

–     Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Chịu trách nhiệm trong công tác về báo chí, xuất bản, bưu chính và chuyển phát; viễn thông và internet; truyền phát sóng; tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, phát thanh và truyền hình từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Trên đây là tổng hợp các thông tin liên hệ của các cơ quan hành chính của tỉnh Quảng Nam. Hy vọng, bài viết này sẽ giúp ích cho các bạn.

Sư ra đời của đảng bộ tỉnh quảng nam

Cơm gà ngon hôi an quảng nam

Cao lầu ngon hội an quảng nam 

Con gái quảng nam 

Con Người Quảng Nam

Văn hóa quảng Nam

quán nhâu bình dân tam kỳ quáng nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *